Intensywny bezpłatny stacjonarny kurs języka polskiego na SGGW

Źródło: https://www.sggw.edu.pl/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza studentów z Ukrainy na intensywny stacjonarny kurs języka polskiego.

Aby się zapisać należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY DO 30 MARCA 2022.

Termin kursu: 4.04 – 24.06,

Uczestnicy: Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. i byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. Każdy zakwalifikowany do udziału w kursie student będzie zobowiązany do poświadczenia swojego statusu w formie pisemnego oświadczenia.

Miejsce: Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Ciszewskiego 10, Warszawa.

Szczegóły dotyczące terminów zajęć znajdują się na stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pismo samorządów prawniczych do Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra ds. Unii Europejskiej w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Źródło: https://kirp.pl/

W związku z trwająca od ponad trzech tygodni zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na terytorium niepodległej Ukrainy, stanowiącą rażące naruszenie podstawowych norm prawa międzynarodowego, samorządy prawnicze, tj. Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, skierowała do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra ds. Unii Europejskiej pismo z wnioskiem o maksymalne zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed sądami europejskimi i międzynarodowymi w sprawach dotyczących zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, oferując jednocześnie pełną pomoc środowisk prawniczych dla takich działań Państwa Polskiego. Continue reading „Pismo samorządów prawniczych do Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra ds. Unii Europejskiej w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy”

Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Źródło: https://kirp.pl/

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Wszyscy z ogromnym niepokojem obserwujemy ciągle trwającą wojnę w Ukrainie. Od jej pierwszych godzin angażujemy się w działania pomocowe – indywidualnie, w grupach przyjaciół, w ramach firm i samorządów zawodowych. Jesteśmy coraz bardziej świadomi faktu, że pilnie potrzebna jest systemowa, długofalowa pomoc, która pozwoli osobom dotkniętym konfliktem i osobom wspierającym skutecznie zarządzić narastającym kryzysem. Dziś proponujemy Państwu udział w takim usystematyzowanym, zaplanowanym na kolejne miesiące przedsięwzięciu.

Z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych i przy współpracy innych samorządów i stowarzyszeń prawniczych powstało Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, którego celem jest świadczenie pomocy pro bono obywatelom Ukrainy poszkodowanym wojną. W ciągu kilkunastu ostatnich dni zorganizowaliśmy już logistykę siedziby Centrum w Warszawie, uruchomiliśmy infolinię, kończymy pracę nad stroną internetową oraz kontynuujemy zbieranie zgłoszeń osób chętnych do zaangażowania się w działanie Centrum. Budujemy zespół specjalistów, gotowych w wybranych przez siebie terminach udzielać porad prawnych osobom z Ukrainy, które były zmuszone uciekać przed wojną i teraz szukają możliwości godnego życia w naszym kraju. Centrum zapewnia stanowisko do pracy w Warszawie lub możliwość współpracy zdalnej oraz szkolenie merytoryczne z zakresu zagadnień, które mogą być omawiane podczas rozmów z interesantami. Należy dodać, że prace Centrum są już wspierane przez prawników z Ukrainy, którzy po rozpoczęciu działań wojennych przekroczyli granicę i obecnie przebywają w Polsce.

Zapraszamy wszystkich chętnych prawników oraz osoby mogące pomóc w tłumaczeniu na język ukraiński do współpracy z CKPP. Osoby chętne do zaangażowania się w projekt proszone są o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://bit.ly/36JNaSL

Działamy w czasie kryzysu, który wymaga od nas działań nadzwyczajnych. Etos zawodów zaufania publicznego zobowiązuje nas i zachęca do wspierania słabszych, tych, którzy są w potrzebie i wymagają pomocy. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie pomagać lepiej i skuteczniej.

Spotkanie przedstawicieli KRRP z organizacjami ukraińskimi

W godzinach popołudniowych 24 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji Ukraiński Dom w Warszawie, Związku Ukraińców w Polsce, Domu Otwartego, Instytutu Praw Migrantów, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Ukraina z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych – Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem, Wiceprezesem KRRP Michałem Korwek oraz członkami Komisji Praw Człowieka KRRP. Podczas dyskusji, zorganizowanej z inicjatywy Prezesa KRRP, rozmawiano o możliwościach wsparcia organizacji ukraińskich w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Mirosława Keryk, Prezes Ukraińskiego Domu w Warszawie, Igor Lisin z Fundacji Ukraina, Natalia Gebert z Domu Otwartego i Grupy Granica, Marta Górczyńska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Grupy Granica i Bartłomiej Potocki z Instytutu Praw Migrantów.

– Jako członkowie samorządu radcowskiego jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni rosyjską inwazją na Ukrainę. Zaplanowaliśmy to spotkanie kilka dni temu, nie wiedząc jeszcze, że przyjdzie nam się spotkać w tak tragicznych okolicznościach – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, dziękując obecnym za przybycie. – Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że wsparcie obywateli Ukrainy oraz organizacji ukraińskich jest nie tylko polityczną koniecznością, ale i moralnym obowiązkiem wolnego świata, w tym także Polski i Polaków. Wyrażam całkowite wsparcie i pełną solidarność z narodem ukraińskim i deklaruję chęć udzielania wszelkiej pomocy, jaka w tej sytuacji może być udzielana przez Krajową Radę Radców Prawnych i cały samorząd radcowski.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o koordynacji udzielania bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy, wsparcia przedsięwzięć zapewniających pomoc poszkodowanym oraz działań humanitarnych na rzecz ludności cywilnej Ukrainy. Podkreślono również ważność przeprowadzenia szkoleń dla osób chcących udzielać pomocy uchodźcom. Przedmiotem rozmów było również utworzenie materiałów informacyjnych i współpracy z innymi organizacjami. Zapowiedziano również, że Krajowa Izba Radców Prawnych pozostanie w bieżącym kontakcie z podmiotami reprezentującymi obywateli ukraińskich i decyzje o kolejnych formach wsparcia i współpracy będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji.

Samorząd radcowski od lat realizuje działania wspierające osoby i podmioty poszkodowane w wyniku kryzysów politycznych i społecznych – w ostatnich miesiącach m.in. organizując i prowadząc Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej w Hajnówce.

Link do publikacji: https://kirp.pl/spotkanie-przedstawicieli-krrp-z-organizacjami-ukrainskimi/

Przedstawiciele KRRP na granicy polsko-ukraińskiej

W sobotę 5 marca przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych dotarli do Zosina, polsko-ukraińskiego przejścia granicznego. Odwiedzili punkty recepcyjne w Horodle i Dołhobyczowie. Członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami organizacji pomocowych oraz radcami prawnymi udzielającymi pomocy na granicy. W drodze powrotnej przewieźli do Warszawy dwie rodziny – cztery kobiety i trójkę dzieci. To kolejne z wielu działań podejmowanych przez samorząd radcowski na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Jerzy Makowski, członek Komisji Praw Człowieka KRRP, spotkali się z przedstawicielami organizacji pomocowych. Rozmawiano o bieżących potrzebach wsparcia na miejscu, a także o wdrażanych już przez samorząd radcowski inicjatywach pomocowych. Korzystając z możliwości logistycznych, radcowie prawni podjęli spontaniczną decyzję o zaoferowaniu transportu matek i dzieci. Wszyscy bezpiecznie dotarli do miejsc tymczasowego zakwaterowania w Warszawie.

– Historie, które tu poznajemy, są wstrząsające – powiedział po spotkaniach Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP. – Jako radcy prawni musimy i chcemy wspierać osoby poszkodowane wojną i będziemy to robić – dziś, jutro, za miesiąc, tak długo, jak będzie trzeba. Jeszcze przed wkroczeniem wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy podejmowaliśmy działania wspierające adwokaturę ukraińską, a od pierwszych godzin wojny działamy na rzecz poszkodowanych. Dziękuję wszystkim radcom prawnym, aplikantom radcowskim i innym osobom, które pomagają w różnych formach. To dni wielkiego wysiłku, ale i wielkiej dumy narodowej Polaków, którzy zapisują piękną kartę w historii naszego kraju w tym trudnym momencie – dodał.

 

link do info o wydarzeniu: https://kirp.pl/przedstawiciele-krrp-na-granicy-polsko-ukrainskiej/

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla obywateli Ukrainy

Krajowa Izba Radców Prawnych przenosi Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP do Warszawy i dedykuje jego pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Do współpracy zaprosiliśmy wszystkie samorządy prawnicze.

W sobotę 5 marca odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności Centrum. Wzięli w nim udział radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy zgłosili chęć udzielania pomocy pro bono na rzecz obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną. Są w tej grupie także prawnicy posługujący się językiem ukraińskim. Spotkanie poprowadził Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Swoimi doświadczeniami podzielili się koordynatorzy r. pr. Jerzy Makowski i r. pr. Magdalena Bartosiewicz.

Celem działania Centrum będzie zbieranie informacji od osób koordynujących pomoc prawną i zapewnienie im wsparcia. Będziemy rozwiązywać zgłaszane konkretne problemy prawne, tworzyć i ujednolicać wzory dokumentów. Stworzymy mapę punktów pomocowych w całej Polsce. Będziemy organizować praktyczne szkolenia dla prawników. W Centrum dostępne będą również materiały informacyjne w różnych językach na temat aktualnych przepisów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Jednocześnie uruchomiona zostanie specjalna infolinia, dzięki której osoby świadczące pomoc prawną uzyskają niezbędne wsparcie.

Szczegóły dotyczące działania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej w Warszawie dostępne będą wkrótce na dedykowanej pomocy Ukrainie stronie internetowej.

Dziękujemy koleżankom i kolegom aplikantom radcowskim za pomoc w przygotowaniu naszego lokalu przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

 

link do info o wydarzeniu : https://kirp.pl/centrum-koordynacji-pomocy-prawnej-dla-obywateli-ukrainy/

Webinarium na temat przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy już dostępne na YouTube

Niemal 1700 osób wzięło udział 4 marca w zorganizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych webinarium na temat przepisów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Szkolenie odbyło się online w szerokiej formule – na kanale YouTube KIRP.

W czasie trwania webinarium uczestnicy mogli zadawać na czacie pytania dotyczące konkretnych problemów pojawiających się w związku z pomocą prawną udzielaną obywatelom Ukrainy. Prowadzący szkolenie r.pr. Jacek Białas na bieżącą udzielał na nie odpowiedzi.

Webinarium zostało nagrane i jest już dostępne na kanale YouTube Krajowej Izby Radców Prawnych oraz na platformie e-learningowej KIRP.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na planowane w najbliższym czasie procedowanie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, kolejny webinar dotyczący tej tematyki zostanie zorganizowany niezwłocznie po zmianie przepisów, w oparciu o najbardziej aktualny stan prawny. Szkolenie to również zostanie udostępnione na kanale You Tube KIRP, co umożliwi udział w nim większej liczby osób, radców prawnych i aplikantów radcowskich, jak i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

 

 

link do info o wydarzeniu: https://kirp.pl/webinarium-na-temat-przepisow-dotyczacych-pomocy-obywatelom-ukrainy-wkrotce-dostepne-na-youtube/ 

Zbiórka na rzecz Krajowej Ukraińskiej Izby Adwokackiej

Krajowa Ukraińska Izba Adwokacka (Ukrainian National Bar Association – UNBA) zwraca się z apelem do izb członkowskich Federacji Adwokatur Europejskich o wsparcie finansowe. Adwokatura ukraińska przekazała swoje dotychczasowe zasoby finansowe na pomoc obywatelom i armii. Teraz nasi koledzy prawnicy – ukraińscy adwokaci i ich rodziny – sami potrzebują wsparcia. Zachęcamy do wpłacania datków na rzecz Krajowej Ukraińskiej Izby Adwokackiej.

 

Poniżej dane do wpłat oraz oficjalne pismo od UNBA:

 

Płatność w euro:

Nazwa firmy: Ukrainian National Bar Association
Adres firmy: UA 04070 Kyiv, Borisoglebska, 3
Kod IBAN: UA923052990000026000046217496
Nazwa banku: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Tytuł przelewu: Donation to the Ukrainian National Bar Association
(Darowizna na rzecz Naczelnej Ukraińskiej Izby Adwokackiej)

Bank korespondencyjny:
24549501 SORT CODE 609242
Kod SWIFT:CHASGB2L
JP Morgan Chase Bank, Bournemouth, UK

 

Płatność w dolarach USA:

Nazwa firmy: Ukrainian National Bar Association
Adres firmy: UA 04070 Kyiv, Borisoglebska, 3
Kod IBAN: UA923052990000026000046217496
Nazwa banku: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Tytuł przelewu: Donation to the Ukrainian National Bar Association
(Darowizna na rzecz Naczelnej Ukraińskiej Izby Adwokackiej)

Bank korespondencyjny:
001-1-000080
Kod SWIFT: CHASUS33
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Konto alternatywne: 890-0085-754
Kod SWIFT: IRVT US 3N
The Bank of New York Mellon, New York, USA

 

Płatność w funtach brytyjskich:

Nazwa firmy: Ukrainian National Bar Association
Adres firmy: UA 04070 Kyiv, Borisoglebska, 3
Kod IBAN: UA923052990000026000046217496
Nazwa banku: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Tytuł przelewu: Donation to the Ukrainian National Bar Association
(Darowizna na rzecz Naczelnej Ukraińskiej Izby Adwokackiej)

Bank korespondencyjny: 24549501 SORT CODE 609242
Kod SWIFT: CHASGB2L
JP Morgan Chase Bank, Bournemouth, UK

 

 

Link do wydarzenia: https://kirp.pl/zbiorka-na-rzecz-krajowej-ukrainskiej-izby-adwokackiej/

Webinarium 4 marca dostępne w szerokiej formule na YouTube

Zaplanowane na dzisiaj, tj. piątek 4 marca br., webinarium na temat przepisów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce odbędzie się w rozszerzonej formule na kanale You Tube Krajowej Izby Radców Prawnych.

Tym samym w szkoleniu będzie mogła wziąć udział większa liczba osób, zarówno radców prawnych i aplikantów radcowskich, jak i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.
Webinarium będzie rejestrowane, co umożliwi jego odtworzenie w dowolnym, dogodnym dla Państwa terminie.

Dostęp do webinarium znajdą Państwo pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SlC6u1M5chk

Radcowie prawni i adwokaci uczestniczący w webinarium za pośrednictwem You Tube w piątek 4 marca br. w godz. 18.00-20.30 uzyskają punkty szkoleniowe po wypełnieniu ankiety podczas emisji szkolenia pod linkiem: https://www.webankieta.pl/ankieta/714296/potwierdzenie-udzialu-w-webinarium-kirp.html widocznym również podczas emisji na kanale YouTube na dole ekranu.

Radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać punkty szkoleniowe za uczestnictwo w webinarze w późniejszym terminie zapraszamy do obejrzenia szkolenia za pośrednictwem platformy szkoleniowej KIRP.

Jednoczenie informujemy, że z uwagi na planowane w najbliższym czasie procedowanie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, kolejny webinar zostanie zorganizowany niezwłocznie po zmianie przepisów, w oparciu o najbardziej aktualny stan prawny. Szkolenie to również zostanie udostępnione na kanale You Tube KIRP, co umożliwi udział w nim większej liczby osób, radców prawnych i aplikantów radcowskich, jak i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

link do info o wydarzeniu: https://kirp.pl/webinarium-4-marca-dostepne-w-szerokiej-formule-na-youtube/

Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – webinarium 7 marca. Są jeszcze wolne miejsca!

Krajowa Izba Radców Prawnych w związku z dużym zainteresowaniem webinarium „Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce” organizuje szkolenie w drugim terminie. Webinarium odbędzie się w formie online 7 marca br. w godz. 18.00–20.30.

Radcy prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy wezmą w nim udział, otrzymają 6 punktów szkoleniowych liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego. Webinarium poprowadzi radca prawny Jacek Białas.

W webinarium mogą uczestniczyć tylko osoby, które nie zarejestrowały się na szkolenie w dn. 4 marca 2022 r. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Zasady wjazdu – przekraczania granicy zewnętrznej UE (wizy, ruch bezwizowy, specjalne rozwiązania).
  • Legalizacja pobytu dla obywateli Ukrainy (przedłużanie wiz, zezwolenia na pobyt czasowy itp.).
  • Ubieganie się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
  • Specjalne rozwiązania związane z epidemią COVID oraz konfliktem zbrojnym.
  • Liczba miejsc jest ograniczona.
  • Webinarium będzie nagrywane.
  • Nagranie będzie dostępne na platformie e-learningowej KIRP  od 10 marca br.
  • Link do spotkania zostanie wysłany na maila podanego przy rejestracji w dn. 7 marca 2022 r. do godz. 12.00.
  • Do uczestnictwa w webinarium niezbędna jest instalacja programu Zoom do pobrania pod linkiem: https://zoom.us/download#client_4meeting
  • Więcej informacji i zapisy: https://szkolenia.kirp.pl/details.aspx?szk=353&typ=1

Link do wydarzenia: https://kirp.pl/przepisy-dotyczace-wjazdu-i-pobytu-obywateli-ukrainy-w-polsce-webinarium-7-marca/