Intensywny bezpłatny stacjonarny kurs języka polskiego na SGGW

Źródło: https://www.sggw.edu.pl/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza studentów z Ukrainy na intensywny stacjonarny kurs języka polskiego.

Aby się zapisać należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY DO 30 MARCA 2022.

Termin kursu: 4.04 – 24.06,

Uczestnicy: Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. i byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. Każdy zakwalifikowany do udziału w kursie student będzie zobowiązany do poświadczenia swojego statusu w formie pisemnego oświadczenia.

Miejsce: Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Ciszewskiego 10, Warszawa.

Szczegóły dotyczące terminów zajęć znajdują się na stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pismo samorządów prawniczych do Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra ds. Unii Europejskiej w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Źródło: https://kirp.pl/

W związku z trwająca od ponad trzech tygodni zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na terytorium niepodległej Ukrainy, stanowiącą rażące naruszenie podstawowych norm prawa międzynarodowego, samorządy prawnicze, tj. Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, skierowała do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra ds. Unii Europejskiej pismo z wnioskiem o maksymalne zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed sądami europejskimi i międzynarodowymi w sprawach dotyczących zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, oferując jednocześnie pełną pomoc środowisk prawniczych dla takich działań Państwa Polskiego. Continue reading „Pismo samorządów prawniczych do Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra ds. Unii Europejskiej w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy”

Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Źródło: https://kirp.pl/

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Wszyscy z ogromnym niepokojem obserwujemy ciągle trwającą wojnę w Ukrainie. Od jej pierwszych godzin angażujemy się w działania pomocowe – indywidualnie, w grupach przyjaciół, w ramach firm i samorządów zawodowych. Jesteśmy coraz bardziej świadomi faktu, że pilnie potrzebna jest systemowa, długofalowa pomoc, która pozwoli osobom dotkniętym konfliktem i osobom wspierającym skutecznie zarządzić narastającym kryzysem. Dziś proponujemy Państwu udział w takim usystematyzowanym, zaplanowanym na kolejne miesiące przedsięwzięciu.

Z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych i przy współpracy innych samorządów i stowarzyszeń prawniczych powstało Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, którego celem jest świadczenie pomocy pro bono obywatelom Ukrainy poszkodowanym wojną. W ciągu kilkunastu ostatnich dni zorganizowaliśmy już logistykę siedziby Centrum w Warszawie, uruchomiliśmy infolinię, kończymy pracę nad stroną internetową oraz kontynuujemy zbieranie zgłoszeń osób chętnych do zaangażowania się w działanie Centrum. Budujemy zespół specjalistów, gotowych w wybranych przez siebie terminach udzielać porad prawnych osobom z Ukrainy, które były zmuszone uciekać przed wojną i teraz szukają możliwości godnego życia w naszym kraju. Centrum zapewnia stanowisko do pracy w Warszawie lub możliwość współpracy zdalnej oraz szkolenie merytoryczne z zakresu zagadnień, które mogą być omawiane podczas rozmów z interesantami. Należy dodać, że prace Centrum są już wspierane przez prawników z Ukrainy, którzy po rozpoczęciu działań wojennych przekroczyli granicę i obecnie przebywają w Polsce.

Zapraszamy wszystkich chętnych prawników oraz osoby mogące pomóc w tłumaczeniu na język ukraiński do współpracy z CKPP. Osoby chętne do zaangażowania się w projekt proszone są o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://bit.ly/36JNaSL

Działamy w czasie kryzysu, który wymaga od nas działań nadzwyczajnych. Etos zawodów zaufania publicznego zobowiązuje nas i zachęca do wspierania słabszych, tych, którzy są w potrzebie i wymagają pomocy. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie pomagać lepiej i skuteczniej.